Conținut foto video

important

Toate mărcile comerciale, fotografiile, textele, comentariile, ilustrațiile, imaginile (animate sau nu), secvențele video, sunetele, precum și toate aplicațiile informatice care pot fi utilizate pentru operarea acestui site și, în general, toate elementele reproduse sau utilizate pe site sunt protejate de legile în vigoare în materie de proprietate intelectuală.
Acestea sunt proprietatea deplină și integrală a United Vision (AMC, DRG Optik, MCM Optik, Visionaria) sau a partenerilor săi. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a tuturor sau a unei părți din aceste elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil scris al Editorului, este strict interzisă. Faptul că editorul nu inițiază o procedură imediat ce ia cunoștință de o astfel de utilizare neautorizată nu constituie o acceptare a utilizării menționate și o renunțare la procedură.